Adatkezelő

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Gyógylézer Család Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 183.; cégjegyzékszáma: 01-09-995213; képviseli: Tanosné Bojtos Júlia ügyvezető, e-mail cím: mfk@mfk.gov.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://beautylaser.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A kezelt adatok köre

Az Ön személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől üzenetküldés, illetve bizonyos tartalmak megtekintéséhez kapcsolódó regisztráció.

Az adatkezelés célja

A látogatás során automatikusan képződő technikai adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, illetve a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használjuk fel.

A honlapon történő üzenetküldéssel és regisztrációval kapcsolatban Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználjuk:

  • az Önnel való kapcsolattartás.

Az Ön személyes adatai a Gyógylézer Család Kft-nél mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön a honlap használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

Adatkezelés időtartama

Az üzenetküldés során megadott személyes adatok kezelése az üzenet elküldésével kezdődik és az Ön üzenetére a Gyógylézer Család Kft. által megadott első válasz továbbításáig tart.

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval, illetve feliratkozással kezdődik és a honlap működéséig, illetve a regisztráció törléséig tart.

Adatbiztonság

Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A megadott személyes adatokat Magyarország területén működő, védett szerveren tároljuk.

A jogok érvényesítése

A Felhasználó bármikor módosíttathatja, vagy töröltetheti személyes adatait a Weboldalon megadott mindenkori elérhetőségek valamelyikén a mindenkori adatfeldolgozó személyéről a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címre vagy a Gyógylézer Család Kft. levélcímére (1117 Budapest, Budafoki út 183.) küldött levélben felvilágosítást kérhet.